Atrodi savu ideālo pasākuma norises vietu

Atlasi. Nosūti pieprasījumu. Rezervē.
Bez maksas. Bez starpniecības.

Privātuma politika

Privātuma politika
Privātuma politikas mērķis ir sniegt SIA Meeting venues klientiem un citām personām informāciju par viņu personas datu apstrādes kārtību.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
Kas mēs esam?
Uzņēmums: SIA Meeting venues
Reģ.Nr.: 40103775828
PVN Reģ.: LV40103775828
Juridiskā adrese: Ziedu iela 9-1, Upesciems, Garkalnes novads, LV-2137, Latvia
Banka: A/S Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Bankas konts: LV95HABA0551038196228

Mājas lapa: www.BalticMeetingRooms.com
Telefons: +371 20361707
E-pasts: [email protected]
Kādus personas datus mēs ievācam?
Tos personas datus, kurus jūs mums sniedzat.

Nosūtot pasākumu rīkošanas pieprasījumu vai pierakstoties jaunumu saņemšanai, jūs sniedzat mums personas datus, kas tiks uzglabāti mūsu sistēmās un tiks izmantoti šajā privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem.

Šādi personas dati var ietvert:
Jūsu vārds un uzvārds;
Jūsu e-pasts un tālruņa numurs;
Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums;
Detalizēta informācija par pasākuma norises vietu, laiku un ilgumu, dalībnieku skaitu, telpas iekārtojumu, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un citām prasībām, kuras jūs norādījāt pasākuma rīkošanas pieprasījumā.
Kādiem nolūkiem mēs izmantojam savāktos datus?
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:
Nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus;
Attīstītu piedāvātos pakalpojumus;
Labāk izprastu jūs un jūsu vēlmes, lai varam uzlabot Jūsu pieredzi, izmantojot mūsu pakalpojumus;
Nosūtītu jums jaunumus un īpašos piedāvājumus e-pastā (pēc Jūsu piekrišanas);
Nodrošinātu tehnisko atbalstu un klientu apkalpošanu;
Veiktu vietnes izpēti un analīzi.
SĪKDATNES (COOKIES)
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?
No Jums

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat mums, aizpildot un nosūtot pasākuma rīkošanas pieprasījumu, kā arī piesakoties reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai.
Kam mēs nododam Jūsu personas datus?
Tikai tām pasākumu norises vietām - mūsu sadarbības partneriem, no kuriem paši vēlaties saņemt piedāvājumu pasākumu rīkošanai, to norādot pasākuma pieprasījuma formā. Jūsu pieprasījums no BalticMeetingRooms.com tiek nosūtīts pa tiešo Jūsu izvēlētajai pasākuma norises vietai.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus mūsu sadarbības partnerus - pasākumu norises vietas, kas mūsu uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus.

Piesakoties jaunumu saņemšanai no BalticMeetingRooms.com, Jūsu e-pasta adrese netiks izpausta trešajām pusēm.

Atteikties no jaunumu saņemšanas varat jebkurā brīdī, uzrakstot mums e-pastu uz [email protected] ar tēmu "Atteikties"
Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?
Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas mūsu informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.
Šāds pieprasījums ir jānosūta uz e-pasta adresi: [email protected]. Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?
Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.
Jūsu tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas piegādes nolūkiem.

Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā labot vai mainīt Privātuma politikas nosacījumus, mainoties datu aizsardzības un konfidencialitātes likumdošanai.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai pārliecinātos, ka mūsu vietnē varat gūt vislabāko pieredzi. Apmeklējot BalticMeetingRooms.com, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Privātuma politika